top of page

Letní úvaha o ne/dostupném bydlení

Aktualizováno: 16. 8. 2018Tak se nám nějak množí ukazatele bezpečnosti plátce hypotečního úvěru, jejichž dodržování opět postaví před další část populace hráz na cestě k přístupu k finančním zdrojům na pořízení bydlení. K parametru LTV (tj. poměru výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti) přibydou nově na podzim ještě ukazatele DTI (= maximální výše všech dluhů žadatele o úvěr nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu) a DSTI (= maximální výše měsíčních splátek všech dluhů žadatele nesmí překročit 45 % jeho měsíčního čistého příjmu).


Bereme-li v úvahu průměrného pražského zaměstnance s hrubou mzdou 36.194 Kč (zdroj: Český statistický úřad za I. kvartál 2018), která zahrnuje i odměny, pak vychází čistá mzda na cca 27.000 Kč měsíčně a 324.000 Kč ročně. Tento zaměstnanec tak může uvažovat o hypotečním úvěru v limitu 2,9 mil. Kč. Dnes již platný parametr LTV bude s největší pravděpodobností vyžadovat 20 % vlastních zdrojů, což dohromady představuje celkovou maximální investici cca 3,6 mil. Kč.


V každém případě však družstevní podíl představuje pro člena družstva obchodovatelnou hodnotu, kterou může realizovat nezávisle na ostatních členech bytového družstva.

Ze srovnání pražského trhu nemovitostí vyplývá, že lze pořídit nový byt v ceně od 70 tis. Kč do 90 tis. Kč za 1 metr čtvereční (v úvahu byly vzaty pouze novostavby v městských částech Prahy 4, 5, 8, 9 a 10). Ve zvoleném příkladu může zaměstnanec uvažovat o novém bytě s maximálními dispozicemi 2+1 či spíše 2+kk a rozměry v rozmezí 40 až 50 m2 podle jednotlivých lokalit. Variantou je uspoření části investice volbou koupě staršího bytu, kde je však rizikem následná investice do jeho rekonstrukce, byť s možností jejího odložení na pozdější dobu.


To vše však platí jen za předpokladu, že žadatel o hypoteční úvěr nebude mít jiné půjčky (leasing či spotřebitelský úvěr). Pro osoby s podobnými závazky tak může být pořízení bytu zcela mimo jejich schopnosti. Variantou zajištění bydlení je pro ně nájemní bydlení, kde se ceny bytů 2+1/2+kk pohybují v úrovni cca 14.500 Kč měsíčně bez poplatků (ty jsou v průměru okolo dalších cca 2,5-3 tisíc korun). Pro srovnání obou variant (vlastní nebo nájemní bydlení) je možné vyjít z toho, že samotná splátka hypotečního úvěru ve výši 2,9 mil. Kč bude činit při sazbě 2,5 % p.a. okolo 16 tisíc Kč, celkové měsíční náklady mohou být okolo 18-19 tis. Kč.


Jinou alternativu představuje družstevní bydlení. V takovém případě je sice třeba počítat s vyšším podílem vlastních zdrojů (25 %), což ve zvoleném případě představuje 900 tis. Kč oproti 720 tis. Kč u standardního hypotečního úvěru. O něco vyšší jsou i splátky, aktuálně se sazbou okolo 3,25 % p.a., představujících náklad cca 16 tisíc Kč měsíčně a celkové měsíční náklady opět v rozmezí 18-19 tis. Kč (oproti hypotečnímu úvěru tak bude vyšší jen podíl vlastních zdrojů).


K tomu však financování družstevního bydlení není omezeno věkem či jiným parametrem pro jeho dosažení, v průběhu času je možné spolu s dalšími členy družstva uvažovat o předčasném splacení úvěru družstva či jeho části a případně i o převedení bytů do vlastnictví členů družstva. V každém případě však družstevní podíl představuje pro člena družstva obchodovatelnou hodnotu, kterou může realizovat nezávisle na ostatních členech bytového družstva. Každý člen bytového družstva ovšem musí počítat s tím, že případné neplnění podmínek splácení jeho podílu na úvěru družstva bude znamenat i ztrátu odpovídající části jeho vložené investice.


Družstevní bytová výstavba se tak opět dostává do popředí zájmu těch, kteří pro sebe a své rodiny hledají bydlení. SBD Praha aktuálně připravuje projekt Park Milovice, určený především mladým rodinám, které upřednostní větší životní prostor a kterým nevadí dojíždění. Cena milovického bytu 3+kk totiž při více než 70 m2 nepřesáhne nějakých 42 tis. Kč za jeden čtvereční metr.


A to už v současné době stojí fakt za úvahu.

30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page