top of page

Mezinárodní konference v Ostravě na téma: "Dny nájemního a družstevního bydlení".

Dne 14. března t.r. se konala v Ostravě mezinárodní konference „Dny nájemního a družstevního bydlení“ jako součást tradiční akce Proměny bydlení, která se soustředí na aktuální problém bydlení v České republice.

Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. z Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava shrnul současný stav bydlení v České republice a připomněl, že bydlení patří k základním potřebám každého občana.

Konferenci řídil Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky, který zdůraznil, že Česká republika postrádá dlouhodobý koncepční plán rozvoje bydlení. Právě chybějící státní koncepce bytové politiky je terčem kritiky ze strany Evropské unie, ale bohužel i výraznou odlišností od vyspělých evropských zemí, kde je bydlení věnována výrazně vyšší pozornost ze strany státu.

Mezi vystupujícími nechyběla Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, která konstatovala, že většinu nástrojů k řešení dostupného bydlení je v rukou Ministerstva pro místní rozvoj. Prezentovala také myšlenku, že chybějící zákon o sociálním bydlení může být v budoucnu hrazen zákonem o dostupném bydlení.

Dalším vystupujícím byl Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, který představil legislativní cíle v oblasti bydlení sledované ministerstvem a programy podpor v oblasti bydlení. Posledním zástupcem ministerských úřadů byl Mgr. Jakub Sosna z Ministerstva spravedlnosti, který shrnul poslední legislativní kroky v oblasti bydlení.

K zajímavým vystoupením patřil příspěvek Svena Bergenstrahla, prezidenta Mezinárodní unie nájemníků, který prezentoval zajímavé číselné srovnání České republiky s vybranými zeměmi světa i aktuální výzvy v oblasti bydlení, které bude třeba řešit, včetně klíčových doporučení k jejich zvládnutí.

V příspěvku Mgr. Martina Kroha, z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení, byly zohledněny aktuální podmínky dostupného bydlení, výsledky družstevní bytové výstavby a hlavní bariéry jejího dalšího rozvoje. Družstevní bydlení se nachází v paradoxní situaci. Je totiž současně chápáno jako nájemní bydlení a tomu odpovídá, že není podporováno programy na pořízení vlastnického bydlení, a naopak jako skryté formě vlastnického bydlení jsou mu odepřeny podpory nájemního bydlení.

Mgr. Martin Kroh k tomu dodává: „Nejzajímavějším zjištěním z ostravského setkání pro mne byla skutečnost, že skoro všichni vystupující fenomén bytového družstevnictví zmínili, a většina v něm dokonce spatřuje jednu z možných odpovědí na zhoršující se dostupnost bydlení. „


„Uvidíme, zda tentokrát proklamace zájmu o družstevní bydlení dojde svého reálného naplnění.“


Ve spolupráci s Mgr. Martinem Krohem

předsedou představenstva SBD Praha


Tým družstevního portálu.cz9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komen


bottom of page