top of page

Plán Prahy ke snížení cen bytů o třetinu?

15.4.2021

Praha má plán, jak zlevnit byty o třetinu jejich ceny. Mělo by se tak stát ve spolupráci s bytovými družstvy při výstavbě nových družstevních bytů. Hlavní město plánuje, že by pozemky pro dostupné družstevní bydlení poskytlo s odloženou splatností kupní ceny, a to ideálně až na dobu, kdy dojde k úplnému splacení úvěru na pořízení stavby bytového domu. Druhou část uspořených nákladů představují nižší náklady na straně organizátora družstevní výstavby, mezi které by mohla patřit vybraná velká bytová družstva.


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil nový plán na rozvoj bydlení. Jeho strategie se zaměří hlavně na výstavbu dostupného bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města na výstavbě. Aby se v Praze zvýšila nabídka nových finančně dostupných bytů, musí se město podle něj soustředit na zlepšení podmínek pro rychlejší bytovou výstavbu, a to například přijetím Metropolitního plánu nebo přípravou vhodných projektů Pražskou developerskou společností. Nezbytné jsou pro město nové stavební projekty nájemního a družstevního bydlení.


Město má poskytnout pozemky bytovým družstvům a občanským spolkům pro výstavbu bytových domů za výhodných podmínek a poskytne jim pozemky prostřednictvím takzvaného práva stavby až na zmíněných 99 let. Na tom by poté stavěla buď družstva založená magistrátem spolu se soukromým partnerem, nebo zvláštní občanské spolky, inspirované německými tzv. baugruppe. Pozemek v obou případech subjekty od magistrátu koupí až po splacení samotného domu.


Výhodou má být podle vedení města to, že družstva i spolky zorganizované majiteli budoucího domu ušetří marži, kterou by lidé jinak zaplatili developerské firmě. Do splacení domu se navíc cena sníží o hodnotu pozemku. Celkově tak má pořizovací cena bytů klesnout až o třetinu. Město za poskytnutí pozemku získá právo na užívání části bytů v domě, které může využít pro ubytování zástupců potřebných profesí, jako jsou zdravotníci, učitelé, hasiči nebo policisté.V Praze dne 15. dubna 2021


Alena Jakšová,

marketingová manažerka SBD Praha


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page