top of page

Praha chce stavět 9000 bytů ročně a vlastnit 35 000 bytů do roku 2030

13.4.2021


V Praze by mělo vznikat každý rok 9000 nových bytů (nyní se dokončuje asi 5500 bytů ročně). Do roku 2030 by se měl počet městských bytů rozšířit minimálně na 35 000 a hlavní město by mělo také disponovat minimálně 5000 sociálních bytů. Uvádí to nová strategie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), podle níž by se měl též snížit počet bytů na platformě Airbnb z více než 11 000 na 5000 bytů.


Strategie se věnuje výstavbě dostupného a kvalitního bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města s významnými aktéry v této oblasti. Stavět by se mělo zejména na nevyužitých brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Nový dokument by měl vytvořit podmínky, aby Praha již nebyla metropolí s jednou z nejnižších finančních dostupností bydlení v Evropě. Město se má soustředit na zlepšení podmínek pro rychlejší bytovou výstavbu přijetím Metropolitního plánu.


Jednou z ověřených cest je i družstevní výstavba bytů, na níž město participuje tím, že spoluzaloží bytová družstva, stane se jejich členem, poskytne vhodné stavební pozemky a na těchto pozemcích zřídí družstvům právo stavby až na 99 let. Náklady na pořízení družstevního bytu se tím sníží až o třetinu oproti tržním cenám v dané lokalitě,“ říká radní pro podporu bydlení Hana Kordová Marvanová.


Nová bytová výstavba by měla být primárně realizována uvnitř města na tzv. transformačních plochách, které tvoří 7,5 % rozlohy města. Zpomalí se tak neustálé rozrůstání Prahy do nezastavěných lokalit. Nejvyšší potenciál má území Bubnů (až 27 tisíc obyvatel), Nákladové nádraží Žižkov (až 15 tis. obyvatel), Smíchovské nádraží, Rohanské nábřeží či Nová Ruzyně.


IPR zpracuje dva Akční plány pro období 2021 – 2025 a 2026 – 2030. Budou se věnovat konkrétním opatřením a aktivitám s daným harmonogramem a rozpočtem. Naplnění cílů strategie se neobejde bez zajištění významných finančních prostředků. „Končí éra prodávání pozemků bez plánu, co na nich vyroste, a začala dlouhodobá a systematická práce na rozvoji městského bydlení,“ dodává předseda výboru zastupitelstva HMP pro bydlení Pavel Zelenka.


Autor: Petr Bayer

Datum uveřejnění: 13.4.2021

Zdroj: https://skypaper.cz/novinky/praha-chce-stavet-9000-bytu-rocne-a-vlastnit-35-000-bytu-do-roku-2030/

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page