top of page

Téma bydlení u "kulatého stolu"

Členové České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) a přizvaní zástupci odborné veřejnosti se na sklonku roku sešli u kulatého stolu k aktuálním otázkám bydlení. Výstupem z jednání je definice okruhu témat, která v současné době dominují bytové politice a na které zaměří společnost svou pozornost. Některá témata jsou krátkodobá, jiná vyžadují dlouhodobou pozornost, ale hlavně dlouhodobé řešení.

 

Z věcného hlediska patří k dlouhodobému obecným tématům ochrana bydlící většiny v bytovém domě, posílení autonomie vnitřních pravidel bytových korporací a vymahatelnost dluhu v duchu principu „dluhy z bydlení se vždy platí“. V oblasti bytového spoluvlastnictví (společenství vlastníků jednotek) jde o zásadní ochranu nedotknutelnosti společných prostor bytového domu i úpravu některých ne zcela jasných legislativních pravidel. U bytových družstev jde o vyřešení způsobu stanovení vypořádacího podílu v případě ukončení členství.

 

Mezi výčtem aktuálních témat nechybí pozornost na legislativní změny na podporu digitalizace správy a provoz bytových domů. Informace o změnách v katastru nemovitostí (hlídací pes) pro společenství vlastníků jednotek, změna podepisování vlastní rukou v případě rozhodování per rollam nebo úprava pravidel rozúčtování nákladů tak, aby se zrychlilo čekání na minoritní náklady ukončeného zúčtovacího období – to vše jsou příklady změn, které mohou výrazně napomoci digitalizaci a automatizaci správy bytových domů v návaznosti na povinné dálkové měření spotřeb tepla a teplé vody, ale i trendové vzdálené měření či sledování dalších prvků (studené vody, elektřiny, plynu, správy přístupových či kamerových systémů, kotelen apod).

 

Krátkodobými cíli jsou zákon o podpoře v bydlení či zamýšlené úpravy podmínek nájemního bydlení dalším posílením práv nájemců bez vyvážené podpory skutečně efektivní vymahatelnosti práva obou smluvních stran. Dlouhodobá pozornost, nejen ČSRB, musí být zaměřena na dostupnost bydlení ve všech jeho podobách či formách. Důležitým aspektem je řešení bydlení i pro ty občany, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou či nejsou schopni si své bydlení zajistit a udržet sami. K tomu musí vést i změny současného systému státní podpory, který často nekontrolovatelně mizí v rukou části provozovatelů nájemního bydlení.

 

Je určitě dobře, že se bydlení stává jedním z ústředních politických témat. Bude jedině správné, pokud se bydlení dočká i zřetelnějšího soustředění kompetencí v rukou jednoho ministerstva. Dnešní roztříštěnost kompetencí a odpovědnosti za stabilní bytovou politiku je totiž také jednou z příčin současných problémů bydlení.


zdroj:

Mgr. Martin Kroh, předseda ČSRB
 

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page