top of page

Změny v legislativě bydlení

V různém stupni přípravy či projednávání jsou v současné době některé návrhy změn zákonů, které se dotknou oblasti správy bytových domů včetně povinností statutárních orgánů. Je přitom třeba podtrhnout, že současná právní úprava není bez chyb. Avšak ani její „vylepšování“ není vždy úplně odpovídající reálným potřebám současné praxe. Právě na dosažení co nejlepšího souladu s praktickými potřebami bytových domů se soustředí především SBD Praha (Stavební bytové družstvo Praha) spolu s dalšími velkými bytovými družstvy napříč Českou republikou.

Nejdále jsou návrhy dvou norem souvisejících s ochranou osobních údajů (aktuálně ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně), které mohou vnést jasnější světlo na rozsah práv a povinností při nakládání s osobními údaji v podmínkách správců bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. U těchto norem je spíše otázkou, kdy vlastně nabydou své účinnosti, protože řešení aktuálně turbulentních politických témat spíše vyvolává obavu, že si na jejich přijetí budeme muset ještě chvíli počkat.

Vláda se zabývá novelou občanského zákoníku, která má ambici výrazně zasáhnout do oblasti bytového spoluvlastnictví. Pozitivní změnou by mohla být napříště možnost organizovat náhradní shromáždění vlastníků podobně jako je tomu u bytových družstev, legitimní rozšíření správy nebytových prostor (např. hromadných garážových stání) ze strany společenství vlastníků jednotek nebo vypuštění předkupního práva u garážových jednotek ve spoluvlastnictví více osob. V návrhu ovšem chybí např. přechod závazků ze služeb nebo vynutitelnost ochrany společných částí domu před vlastníky, kteří jejich nedotknutelnost nerespektují.

Posledním očekávaným návrhem je novela zákona o obchodních korporacích, u které lze čekat největší diskuzi nad právní úpravou bytových družstev. Poslední podoba návrhu vychází spíše z pohledu na bytová družstva jako standardní obchodní korporace, přičemž původní charakter bytových družstev je upozaďován.

Myslím, že je to nesprávná cesta, která ve výsledku může poškodit hlavně nově zakládaná bytová družstva, a to by byla velká škoda.

V nejbližších dnech se proto uskuteční celá řada schůzek a jednání s cílem upozornit na některé aspekty chystaných změn s návrhy na jejich řešení či vylepšení.

Jednou z hlavních akcí bude setkání se členy Podvýboru pro bytovou politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, organizované Českou společností pro rozvoj bydlení, jehož se zúčastní reprezentanti družstevní správy bytových domů z celé České republiky. Jsem už dlouho přesvědčen, že mnohdy stačí „selský rozum“. Tak si držme palce!

Autor: Mgr. Martin Kroh,

předseda České společnosti pro rozvoj bydlení a SBD Praha


33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page