top of page

Družstevní bydlení /

smysl, výhody, fakta

Obchodní partneři v práci

Co znamená pojem „Družstevní bydlení“ a jeho výhody:

 • Kombinace vlastnického a nájemního bydlení.

 • Na pořízení bytu obvykle stačí 25 % - 35 % jeho celkové ceny a zbytek ceny se platí stejně vysokými měsíčními splátkami.

 • Nemusíte dokládat příjmy.

 • Nehraje roli, zda jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná.

 • Měsíční splátky jsou stejně vysoké po celou dobu splácení na rozdíl od tržního nájmu, který se bude zvyšovat.

 • Měsíční splátky se vypočítávají z ceny bytu po odečtení základního členského vkladu tj. 70 % - 75 % celkové ceny bytu a rozpočítávají se na celé období splácení úvěru, které si vzalo družstvo, obvykle 20 - 25 let.

 • V průběhu tohoto období můžete kdykoliv vystoupit předčasným splacením po domluvě s družstvem.

 • Družstevní byt se může prodat, neplatí se  daň z nabytí nemovité věci. Prodej probíhá formou členských práv a povinností tj. družstevního podílu na nového nájemníka (nového člena družstva), který koupí získává právo k nájmu bytu.

 • Převod družstevního podílu na jinou osobu je snadný a rychlý, neboť majitel není zapsán v katastru nemovitostí.

 • Družstvo si bere úvěr na sebe, sami členové se nezadlužují.

 • Výhodou tohoto způsobu bydlení je skutečnost, že se nezadlužíte v bance, pouze hradíte družstvu měsíční splátkou a tím se splácí úvěr družstva v bance. Vlastníkem domu i pozemku je družstvo. Vlastníkem bytu je též družstvo až do převodu bytu do osobního vlastnictví. Zatím jste nájemcem „ve Vašem budoucím vlastním bytě“.

Jaké finanční prostředky se mohou využít nebo kde a jakým způsobem je získat:

 • Vlastní prostředky v hotovosti.

 • Stavební spoření, úvěr ze stavebního spoření.

 • Rychloúvěr od Modré Pyramidy.

 • V současnosti nabízené úvěry od jiných pěněžních ústavů právě na družstevní bydlení.

Jak získat více informací k nabídce nových bytů družstevních projektů:

Zaregistrujte se zde.

bottom of page