top of page

350 bytů do pěti let. Pro výstavbu na Kamenném vrchu teď město hledá projektanta

Stovky zájemců, kteří se přihlásili o družstevní bydlení, se přibližují ke splnění snu o vlastním bytu. V případě Kamenného vrchu, jedné ze základních rozvojových lokalit, totiž město učinilo další krok k bytové výstavbě a vypsalo výběrové řízení na projektanta a zároveň autorský dozor. Pokud vše půjde podle plánu, 350 nových bytů tu bude stát v roce 2025.


Oproti původnímu záměru, který počítal s byty pro seniory a startovacími byty pro mladé rodiny, zde nyní město plánuje postavit byty družstevní. Zároveň se nahrazuje původně zamýšlených 25 rodinných domů podél severní hranice lokality nízkopodlažními bytovými domy, ve kterých vznikne celkem 42 družstevních bytů. Celkem by se tak zvýšil počet bytů z původních 300 na 350.


„Družstevní bydlení je alternativa k developerské výstavbě, kdy družstvo nestaví za účelem dosažení zisku, ale aby uspokojilo bytové potřeby. Navíc úvěr u banky si bude brát družstvo, což je další výhoda pro družstevníky. Družstevní výstavba by pro občany měla být levnější a dostupnější variantou oproti developerské výstavbě, a proto jsme více než zdvojnásobili počet družstevních bytů v této lokalitě,“ uvedl náměstek pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Výstavba v novolískovecké lokalitě Kamenný vrch II (nad ulicí Petra Křivky) je rozdělená do dvou etap. Aktuální záměr (350 bytů) se týká 1. etapy. Ta je proveditelná na základě dílčích opatření hospodaření s dešťovou vodou, tak aby nebyla více zatížená stávající kanalizace. Budou se proto budovat extenzivní zelené střechy, zasakovací rošty v površích části komunikací a retenční nádrže u bytových domů a při komunikacích. Uvažuje se také o retenčních parkových úpravách, které by dešťovou vodu zachycovaly pro zeleň. Naopak druhá etapa výstavby je podmíněna zkapacitněním stávající dešťové kanalizace; to je vyčísleno asi na 30 milionů korun.


Většina pozemků určených k výstavbě 1. etapy je v majetku města, u pozemků v soukromém vlastnictví se jedná o majetkovém vypořádání.


Náklady na 1. etapu se odhadují na 1,75 miliardy korun. Součástí investice je spolu s výstavbou bytových domů také realizace potřebné technické a dopravní infrastruktury, včetně parkových úprav. Zadávací dokumentace obsahuje podmínku, že cena za m2 čisté podlahové plochy nesmí přesáhnout 60 tisíc korun bez DPH. „Snahou je dosáhnout co nejdostupnější ceny družstevních bytů,“ doplnil Jiří Oliva.


Financování se předpokládá z Fondu bytové výstavby, náklady budou následně refinancovány z úvěrů zakládaných družstev. Město jedná také s městskou částí o tom, že by jeden z bytových domů zaplatila z vlastního rozpočtu. Tento dům by si město ponechalo v majetku a svěřilo jej městské části jako dům s pečovatelskou službou.


Mgr. Radka Loukotová

Tiskové středisko MMB

tel.: +420 542 172 471

mobil: +420 773 183 511

e-mail: tis@brno.cz


4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page