top of page

Řešení

pro studenty /

brainstorming

mám nepravidelnou výši příjmu, nedosáhnu na hypotéku

Družstevní bydlení /

Znovunalezená družstevní bytová výstavba nabízí jednu z cest
k dostupnému bydlení.

Co mohou nabídnout bytová družstva oproti známějšímu vlastnickému bydlení?

Jaké jsou vlastně hlavní principy

bytového družstva?

Doporučené projekty /

Aktuálně /

Zajímavosti /

bottom of page